Ji Xiang Ang Ku Kueh The Centrepoint

Ji Xiang Ang Ku Kueh
The Centrepoint
Avg Spend SGD 5.00~10.00
176 Orchard Rd B1 – K4 Singapore 238843
+6598888500
OPEN
Mon11:00 - 21:00
Tue11:00 - 21:00
Wed11:00 - 21:00
Thu11:00 - 21:00
Fri11:00 - 21:00
Sat11:00 - 21:00
Sun11:00 - 21:00
#Dining