Ji Xiang Ang Ku Kueh Geylang Road

Ji Xiang Ang Ku Kueh
Geylang Road
Avg Spend SGD 30.00
483 Geylang Road, Singapore 389442
+6598888500
OPEN
Mon08:00 - 20:00
Tue08:00 - 20:00
Wed08:00 - 20:00
Thu08:00 - 20:00
Fri08:00 - 20:00
Sat08:00 - 20:00
Sun08:00 - 20:00
#Dining
Stores near me