Ji Xiang Ang Ku Kueh Victoria Street

Ji Xiang Ang Ku Kueh
Victoria Street
Avg Spend SGD 30.00
235 Victoria St, Singapore 188027
+6587536987
CLOSED
Mon08:00 - 20:00
Tue08:00 - 20:00
Wed08:00 - 20:00
Thu08:00 - 20:00
Fri08:00 - 20:00
Sat08:00 - 20:00
Sun08:00 - 20:00
#Dining
Stores near me