Ji Xiang Ang Ku Kueh Victoria Street

Ji Xiang Ang Ku Kueh
Victoria Street
Avg Spend SGD 5.00~10.00
235 Victoria St, Singapore 188027
+6587536987
CLOSED
Mon08:00 - 19:00
Tue08:00 - 19:00
Wed08:00 - 19:00
Thu08:00 - 19:00
Fri08:00 - 19:00
Sat08:00 - 19:00
Sun08:00 - 19:00
#Dining